Den Thailändska paviljongen i Utanede, östra Jämtland.

Paviljongen har naturligtvis ett namn:
på svenska: Kung Chulalongkorns paviljong,
på engelska och det "mest officiella"
King Chulalongkorn Memorial Building.

Paviljongen är byggd till minne av Kung Chulalongkorn av Siam vid hans besök i trakten i juli 1897.
Han gjorde en rundresa utefter Indals- och Ångermanälven efter ett förslag från Oscar II vid Kung Chulalongkorns Sverigebesök i samband med den svenske kungens 25 års jubileum som regent.
Byggnaden invigdes den 19 juli 1998 och färdigställandet av de utvändiga utsmyckningarna högtidlighölls året därpå.

Det är den största paviljongen av sitt slag utanför Thailand och i Utanede finns hans minne bevarad tack vare den väg som bär hans namn.
Kung Chulalongkorn var och är älskad av det thailändska folket.

Han lyckades bl a hålla Siam utanför kolonialväldena.
Han avskaffade även slaveriet och såg till att utveckla landet.

Hans dödsdag högtidlighålls varje år i Thailand men även bland thailändare runt om i världen.
I Utanede har årsdagen av hans resa, den 19 juli, då han färdades på vad som sedemera blev Kung Chulalongkorns väg blivit högtidsdag med många representanter från såväl Thailand som Sverige.

Vill du veta mer om denna paviljongen och dess historia? Gör då ett besök och följ en guidad tur.
Öppettider under sommaren: 10.00 - 18.00 alla dagar.

Besök även Ragunda kommuns hemsida.

Paviljongen

Utsmyckning

Paviljongen från sidan